Apartats

Reaccions Químiques Tipus de Reaccions
Reaccions de Precipitació Equilibri iònic de compostos iònics pocs solubles
Dissolució d'un precipitat Precipitació selectiva
Formació de complexos Aplicacions
Conclusió Bibliografia
Webgrafia