Introducció

 

He escollit el tema de les reaccions de precipitació, proposat pel seminari de física i química, per dos motius, un d’ells és perquè tenia molt clar que el meu treball havia de tenir una part experimental i un altre perquè m’agrada la informàtica i les reaccions de precipitació em permetien programar un web, amb la qual cosa el meu treball complia els dos objectius que m’havia proposat.

El treball consta de tres parts:

1. Part teòrica, la qual m’ha permès aprofundir en els coneixements necessaris per entendre la part experimental. He utilitzat diverses fonts bibliogràfiques, llibres i planes web. He tingut alguna dificultat perquè el tema de les reaccions de precipitació no es troba en la programació del primer curs de química de batxillerat i m’he vist obligat a cercar informació una mica elevada per al meu nivell.

2. Part experimental, consta de 10 pràctiques realitzades en el laboratori de química del centre i en la facultat de ciències de la UdG.

3. Part interactiva, consta de la creació d’un web. En la programació del web no m’he limitat a escollir una plantilla, sinó que és de codi propi, això m’ha obligat a cercar webgrafia, la majoria en anglès, per tal d’aprendre a programar. Potser és la part de la que estic més satisfet perquè m’he hagut d’espavilar pràcticament sol. M’agrada treballar en les noves tecnologies i a més penso que ha fet el treball més interactiu.

He pogut participar en el quart Jove Campus de Recerca, del 4 al 19 de juliol de 9:30 a 18 hores, que organitza la Universitat de Girona, la qual cosa m’ha donat l’oportunitat de conviure amb investigadors i de fer-me una idea més propera de la ciència i del treball diari en un laboratori. També, i no menys important, m’ha permès conèixer alumnes d’altres centres que es trobaven en la mateixa situació que jo, i tot això m’ha enriquit personalment.